CONTACT

SILVER PLATE SP. Z O.O.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000673181, NIP: 9512435705
Kapitał zakładowy: 150.000 PLN

Adress:
Zawrat 1 Street, 00-702 Warsaw

Phone:
+48 537 116 601

E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Localization

Print